Uw personeel heeft een structurele planning nodig!

personeelsplanning maken

personeelsplanning makenWanneer een bedrijf personeel in dienst heeft, is het van groot belang dat alle werktijden van de werknemers worden bijgehouden. Zo kan de personeelsplanning voor uw bedrijf goed worden bijgewerkt. Zo kan er tegen het einde van de maand een accurate uitbetaling plaatsvinden. Daarnaast is het voor de ondernemer of werkgever fijn om te zien hoeveel er gewerkt wordt, en wat daarvan de uitkomst is (de productiviteit).

Aan de hand van verschillende applicaties kunnen de werktijden van het personeel worden bijgehouden. Het zorgt voor rust bij de werknemers. Ze hoeven immers niet al hun werktijden bij te houden in werkstaten. En daarnaast is de kans op fouten velen malen kleiner. Werknemers op de salaris administratie kunnen namelijk heel gemakkelijk zien wie er gewerkt heeft, en hoeven die niet handmatig in te voeren. Dit levert voor de werkgever veel op. De kosten zijn over het algemeen lager, en er kan heel gemakkelijk in kaart worden gebracht wat er nu precies gedaan is.

Andere voordelen personeelsplanning

Een bijkomend voordeel van urenregistratie voor werkgevers, is dat makkelijk het verzuim in kaart kan worden gebracht. Zo kunnen werknemers die vaker verzuimen worden aangesproken, en er kan mogelijk sneller tot een oplossing gekomen worden. Wanneer u niet aan urenregistratie van uw personeel doet, is dit alles niet in kaart te brengen. En zo kan het verzuim flink oplopen, zonder dat u het echt in de gaten hebt. Natuurlijk is dit bij kleinere bedrijven niet het geval. Maar als we het hebben over de grotere bedrijven met 100+ man personeel, kan dit een groot voordeel van urenregistratie zijn voor de werkgever. Als u nog een voordelig telefoonabonnement zoekt voor uw personeel, dan is sim only aan uitkomst! Voor meer informatie vergelijk abonnementen op simonlyonbeperktinternet.com.

De prikklok is nu digitaal!

In fabrieken werd vroeger gewerkt met prikklokken. Tegenwoordig zijn deze klokken vaak vervangen voor een digitale variant. Deze zit vervolgens direct gekoppeld met de computer en in sommige gevallen met de salarisadministratie. U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen hoeveel tijd en daarmee geld er zo bespaard kan worden.